Sailor

Brevet Yachtman

Uitgegeven door de FOD Mobiliteit en Vervoer – Directoriaat Generaal Maritiem Vervoer – op 24/11/2014 onder nummer XIII/7070. Het brevet Yachtman is geldig: de afgesloten meren (nog nader te bepalen door de minister); de met de zee verbonden binnenwateren (uitgezonderd de Beneden-Zeeschelde); de Beneden-Zeeschelde; de havens van de kust; de zone vanaf het strand tot 6 zeemijl; de zone vanaf 6 zeemijl tot 60 zeemijl; de zone vanaf 60 zeemijl tot 200 zeemijl

SRC Certificaat

Uitgegeven door het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie – op 18/12/2013 onder nummer 2013181228. Het Short Range Certificaat voor kustvaart-schepen, afgekort “SRC”, dat toestaat in vaargebied A1 (kustvaart) stations van de 4e categorie te gebruiken aan boord van handelsschepen of pleziervaartuigen buiten de SOLAS-schepen;

Europees ICC certificaat International Certificate for operators of pleasure Craft

Uitgegeven door de FOD Mobiliteit en Vervoer – Directoriaat Generaal Maritiem Vervoer – op 14/09/2012 onder nummer NC08ICMS1212843. Het ICC (International Certificate for operators of pleasure Craft) is een internationaal vaarbewijs dat in de meeste Europese landen wordt erkend. Onze nationale brevetten (zoals het stuurbrevet, yachtman en yachtnavigator) daarentegen worden bij de plaatselijke autoriteiten of bij bootverhuurders niet altijd aanvaard als bewijs van vaarbekwaamheid.